Абхаз – а׳ҧсуа (апсуа). Абхазия – Аҧсны׳ (Апсны). Арба – ауарды׳н. Армия – ар. Бабушка – анду׳. Багаж – а׳идара (айдара). Баня – аҳама׳м (ахамам). Баран – ауаса׳. Бегать – а׳ҩра (аюра). Беда – ары׳цҳара (арыцхара). Бедный – ары׳цҳа (арыцха). Белый - а׳шкәакәа (ашкуакуа). Берег - аҟәара׳ (акуара). Бог - Анцәа׳ (Анчва). Богатство – ама׳л. Богатый – абе׳иа (абея). Бок – ага׳н. Болезнь – ачы׳мазара. Больше – еиҳаны׳ (ейханы). Большой – аду׳. Борода – ажа׳кьа (ажакя). Брат – а׳ешьа (аеща). Мой брат – сашьа׳. Буква – а׳нбан. Бумага – ақьаа׳д (акяад). Бурка – ауа׳па. Вдали – хара׳. Великан – адауы׳ (адау). Великий - аду׳ӡӡа (адуддза). Веник – аҩымса׳г (аюмсаг). Верблюд – ама׳хҽ (амахтш). Верёвка – аша׳ха. Вершина – а׳ҳаракыра (ахаракыра). Вес – а׳капан. Весна – а׳аҧын (аапын). Ветер – аҧша׳ (апша). Вечер - а׳хәылҧаз (ахулпаз). Вид – аҧшра׳ (апшра). Вина – аха׳ра. Вино – аҩы׳ (аю). Виноград – ажь. Вишня – а׳ца. Вкус – агьа׳ма (агяма). Власть – а׳мчра. Вначале – ра׳ҧхьа (рапхя). Внук – аҧеиҧа׳ (апейпа – сын сына), аҧеиҧҳа׳ (апейпха – дочь сына), аҧҳалҧа׳ (апхалпа – сын дочери), аҧҳалҧҳа׳ (апхалпха – дочь дочери). Вода - аӡы׳ (адзы). Водка – аршы׳мца. Воздух – аҳа׳уа (ахауа). Волк – абгаду׳, ақәы׳џьма (акуджма). Волос - ахәыц׳ (ахуц). Вопрос – азҵаа׳ра (азтзаара). Вор – аҕьы׳ч (ахич). Ворона - аҟәраа׳н (акураан). Ворота - агәа׳шә (агуашв). Воскресенье – амҽы׳ша (амтшыша). Восток – мрагы׳лара. Воспитать - а׳аӡара (аадзара). Врач – аҳақьы׳м (ахаким). Враг – аҕа׳ (аха). Время – а׳амҭа (аамта). Всегда – есна׳гь. Встреча – а׳иҧылара (айпылара). Встать – агы׳лара. Втайне - маӡала׳ (мадзала). Вторник – аҩа׳ша (аюаша). Вход – аҩна׳ларҭа (аюналарта). Вчера – иацы׳. Выстрел – ахыс׳бжьы (ахысбжи). Гадюка – а׳маҭаҧшь (аматапщ). Где – иаба׳ (яба). Герой – афырха׳ҵа (афырхатза). Глава – ахада׳. Глаз – а׳ла, а׳бла. Глухой - ада׳гәа (адагуа). Год - а׳шықәс (ашыкус). Голова – ахы׳. Гора – а׳шьха (ащха). Горе - агәырҩа׳ (агурюа). Гореть – абылра׳. Гость – а׳сас. Государство - аҳәынҭқа׳рра (ахюнткарра). Гостиница – асаса׳аирҭа (асасааирта). Град – акы׳рцх. Грех - а׳гәнаҳа (агунаха). Гриб - акәыкәбаа׳ (акукбаа). Гроза - а׳мацәыс (амачвыс). Гром – а׳дыд. Группа - агәы׳ҧ (агуп). Груша – аҳа׳ (аха). Гусь – аҟы׳з (акыз). Да – а׳аи (аай). Даром – ҧа׳рада (парада), хәы׳да-ҧсада (худа-псада). Дать – а׳ҭара (атара). Дверь - ашә (ашв). Двор - адәы׳ (адвы), агәа׳ра (агуара). Дворянин – а׳амсҭа (аамста). Деверь - а׳бхәында (абхунда). Девочка - а׳ӡҕаб (адзхаб). Девушка - аҧҳәы׳зба (апхюзба). Дед – абду׳. Дело – ау׳с. День – амш. Деньги – аҧа׳ра (апара). Деревня – ақы׳ҭа (акыта). Дерево – а׳ҵла (атзла). Дефект – агра׳. Длина – а׳ура. Длинный – а׳у. Добро – абзи׳ара. Добрый – абзи׳а, а׳раз. Доверие - агәрагара׳ (агурагара). Дождь - ақәа׳ (акуа). Долг – ауа׳л. Долго – кра׳амҭа (краамта). Долина – а׳рха. Доля - ахәҭа׳ (ахута). Дом – аҩны׳ (аюны). Дорога – а׳мҩа (амюа). Дочь – аҧҳа׳ (апха). Дрова – амҿы׳ (амтжы). Друг – аҩы׳за (аюза). Дружба – а׳иҩызара (айюзара). Дуб – аџь (адж). Думать - ахәы׳цра (ахуцра). Душа – аҧсы׳ (апсы). Дым – а׳лҩа (алюа). Дыня – ашьы׳нка (ащинка), амҟәы׳быр (амкубыр). Дядя – а׳биашьа (абйаща – по отцу), а׳ншьа (анща – по матери).
     (Продолжение следует)