ǝ ҩҵҟ ҧ ǝҩǝ ǝ ҿǝǝ. ҧ, ҭ ҳ- ҳҭ, ҳǝ ǝ, ҳǝҭ, ҳҭҧқǝ, ҳǝ. ǝ ҵ ǝҭ ҧӡ 2007 . ҧ , ҭҵ ҭ , ҧ ( қ-ҧҳ) ҳҿǝǝ.

Ҧ Ə ҚƏ Ҧ ƏҚƏ
қǝқǝ ҧ ҧ ҳҭққ ҟǝ ҩҧ ҧ- ǝқǝ ǝ . ҩҧ ҧҭҵǝ ҟǝ ҩ, ҵ-ҵ , ҧ ҩҵҟ ҳҭ қǝ ǝ ҿ ҳ ҳҧ ҩ ҭ -ҧ . ǝ ҧ .. ӡ ҭҧҩ , ҟǝ ҧ- ҭҧҩ ҭ, Ҟ-қǝ ǝ ҳ , ǝǝқǝ Қǝ Қ Қǝ, ҧ ҧ- ǝқǝ ҭǝ. ǝ ҿ ӡ ҧ ҧҵ ҟ ǝǝ ҿ ҿ ҧ- ǝқǝ . ҿǝǝ ҿ ҳ ҳҧ ҩ ҭ .
- ҭ, ҟǝ ҧ ҩҧ , ҭ ǝ, ǝ . ҟ ҧǝ- қǝҵ ҧ- ǝқǝ ǝ ҧҵǝ ҳǝ. ҭ ҭ қǝҵ қǝ ӡ, ҧҟ ҧҧ ҿ?
- , 2004 қǝ, ҧ 2 ҟǝ ǝ ҿ ҩҧ ҧ- ǝқǝ ǝ ҩҧ . ҵ ҭ ҟҵӡ ҭ ǝҭ ҧ қǝ ҟǝ ҳ ҟҵ . ҧ- ǝқǝ ҩҧ ҵǝ ǝ ҵ ҩқǝ ǝҩ 2004 қǝ ҟҵ ҧǝ . ҟ ҧǝ . ҟ ǝҧ ӡǝ ҳǝ ҭ , қ-ҧ , ҭǝ-ҧ . ǝ ҧ ǝ ҳ ǝǝǝ ҭ , ҟǝ, , , , Ӡҧ, , Қ , ҳǝ ӡǝҩ. ǝ , қǝ , ǝ. ҽ ҧ ǝ ǝ, қǝ қҭқǝ ǝ, ҧ ǝқǝ ǝ ҭǝ. ҧ ҟ, ǝ. ҟ ǝ , ǝ ҳǝ ҳǝ, ҭ ҭ. ҵ ҭ ҟҵ. , ҧҵ ҟ ǝǝ ҿ ҿ ҧ- ǝқǝ . ҟǝ ҭ, ҟ, ҿ ҧҵ.
- қǝҵ қǝ ӡ?
ҧ, ҧ- ǝ ҿ ҧҵ ҟҭ ҵ. ӡ , ҷ. ҟǝ, ҧқǝ ҟ, ӡ ҿ ҧҵ ҟ ҿ ҧ- ҳǝ ǝǝ ҧ ǝқǝ ҳǝ ӡ ҭ. ҟ ҵǝҟ ǝқǝ ҩҧ қǝҵ ǝǝҧ ҳǝ, , ҵǝ ҭ, ҿ ҳǝ ҿҧ ҵ қǝ ҵқǝ ӡ. Ҳǝ қǝ ǝ, ҭ ҳ ҳҿҧ, ҳҿ ҧҟҧҵǝ () ǝ ҿ ҟ ҧ ǝқǝ .
- ǝҳǝ, ҧ ǝқǝ ҳǝ ӡ ҿ ǝӡ ҧҵ ǝҭ. ҿ ҿ ҧҵ қǝ , ҽҟҵ ҿ. , , , , ҧҵ ӡӡ. ҟ ҟ қǝ , ҭ ҳǝ ҭǝ. ҭ ǝ ҟҵ? ?
- ҧ ǝқǝ ҳҧ ҳǝ ҧӡ ǝқǝ , ҳǝ -ǝ ҵқǝ ӡ , ҳҭ ҳӡǝ ҟǝ ҧ, ǝ ǝǝ ҿ. ҟҵǝ ҧ ҧ ҳǝқǝ ҭҵ ҧ ǝқǝ . ҳҧ ǝ ҧҟǝ ҿ ǝ, ҳҭ ҳǝ қǝ, ҳǝ ҧӡ ҭ ҳǝ қǝ ҧҵ. ǝӡ, қǝ, ǝ ҳǝ , ҭ ӡӡ ҧ-ǝ ǝ ҟ ҟ .  ǝ ҳǝ ҩҵҟ ҳҵ, ǝ ҳқǝǝ қǝ. ǝ ҧ ҵ ҳǝ, ҷӡ ҳҭǝ ҭ ҳ ҳҭқǝ ҳҩ. ҧ ǝқǝ ҧҵ ҳҭ ǝ ҟ ҳǝ ҧ 2004 . ǝ қǝ ҩҧ қǝǝ қǝǝ, ҿ ҕ ҟ ҳǝ. Ҳ, ǝҧ-ǝҧ ҳҽҩҳ. ǝ, ҩҳ ҳǝқǝ, ҳǝқǝ қǝ ҧқǝ, ҧқǝ ҭ ҭǝқǝ. ҭ ҭǝқǝ. ҭ ҩҵҟ ҷ ҵ, ǝӡ ǝ ҳǝ. ǝǝ ҧǝ ҽҩҭ ҧ ҟǝ ҧ ҟǝ ǝҧқǝ ҳǝ, ǝ ҩҵҟ ǝҧ-ǝҧ ҽҩ - ҧ ҟǝ, - ҧ ҟǝ ҭқǝ. ҿҧ ҧ ǝ ǝҧǝ ҳǝ. ǝ, ǝ ǝ ҕ ; , ҳǝ , ҳҭ ҧӡ ǝ ҳ ӡӡ ҵ ǝ, ǝ ǝ (қǝ) ҧ ҟ ǝ .
- ҭ! ǝқǝ. ҭ ǝǝқǝ қǝǝ қǝ ǝ . ҭ қǝǝ ǝǝқǝ ҧ. ҭ ҩ ҧқǝ ҿ ҿ ҧҵ ҟ ҿ , ҧ?
- ҷ ҳҭ ǝ ҩқǝ ҿ ҧ , ҧ ҧҧ ҵ ӡ ҭҧқǝ ҳǝ ҭǝ. ҭ ҟ ǝҧӡ. ҳӡ ҭ ǝ ҟ ҧ ǝқǝ ǝӡ ҵ ҟҟ-ҿҟ . ҟ, ǝқǝ ҳ қǝ , ҭ ǝ ҧӡ ǝ ҧӡǝ ҟ ǝǝ , қǝǝ ǝқǝ. ҷ қǝ ǝ қǝǝ ǝқǝ. ǝқǝ ǝ ǝ ҧ ǝ қǝ, ҭǝ ӡ-ҧ ҭ, ҵҭ ǝǝ. ǝ, қǝҳҧӡ ǝǝ ҳҭ ҳ ҳҧ, ҳҳҭ , ҳӡ-ҳҧ ǝǝ ǝҵқǝ; ҳǝ ҵ-қ ҵ; ǝ-ǝ, ǝҧ-ǝҧ ; ҳҭ ҧӡ ҵ; ҳҿ ҿ; қǝҵǝ ҵ; ҧ ҵҕ; ҽқǝ; ǝ ҭ ҵ; ǝǝқǝ ҽ; ҳǝ ҩҵҟ ҽҭ ǝ; ǝ қǝ ҵ, ҵҭ ǝҷқǝ ҧӡ ҳ ҳҿҧ қǝ, ǝҧ ҳ-ҳǝ ҭ ҵқǝ ҳҵ ǝ ҧҳҵ ҟҵǝ ҧ ǝқǝ ǝǝ ҿ. ҿ ӡ ҧ ǝқǝ .  ǝ ǝ ǝқǝ ҧҵ ҳқǝ ҳҽ, ҧ ҟ ҿ ҳǝ ҳ ҧ ҵ (ǝ, Ҭқǝǝ, , , , ǝ) ҳ ҧǝ ҟҵ.
- ҭ. ҧǝ ǝǝ. ǝҳǝ, ҿ ǝ . ҧ, ҭ ?
- ҿ ҧ ǝқǝ. қǝ ǝ ҟǝ ǝǝқǝ ҭӡҧӡ 300-500 ҭ ҧ ҟ . ǝǝ ҩӡ ӡ ǝқǝ ҧ ǝқǝ ǝ ҭǝ. ҭ ǝǝ ǝ ҧ ҭҵ ҳ. ҧ ҟ ǝǝқǝ , ǝ ǝ, ӡ, ӡ ǝҭ, -. ҧ ǝ ҟ ǝ ҵ ǝҟǝ ҵ. ǝ ҭ ҵ ǝҳҭ ǝǝ ҭ ǝǝ-ǝ ҳ. ҩҵǝҟ ҳǝ ǝҕ ҳ Ҭқǝǝ ҳ. ǝ, ǝ ҳ, ҳҭ қǝ ҳ ҧ. ҳҭ ҷ: , ǝҷǝ , ǝҷ ҕǝҕǝ ҩ, ǝҷҭǝ, ǝҵҟǝ , ҳ ҵҭқǝ ҧ ҭ ҿǝ, ҧ ǝқǝ ҭ ǝҟǝқǝ ҭ, ҧ ҭǝ ǝǝ, ҳǝ ҭ. ҟ . ҵǝ ҟ ǝҭ ҭ, ҩ ӡ ǝ , , ǝ , ҧǝ , ǝ ҩ. ǝ . ǝҟǝ ҵ ǝ ҭ. ҩǝ ǝ-ҵқǝ ҳǝǝ ҟ. 
- ҭ! ҧ ǝқǝ ҧҵ  ҧ ҧ?
- ҧ ǝқǝ ҧҵ ҧӡ ҧ қǝ . ҭ ǝқǝ, ǝӡ ҳ ǝ ҧ ҟҭ, ǝҭ ҿǝ ҳǝ, ҧ ӡǝ . ǝ ҧ ǝқǝ ӡ ǝǝқǝ , ҳǝҧ, ǝ-ǝҧ ǝǝҭ, ҳǝ ҩ ǝ ҳǝ. ҧ ǝ ҩҵҟ ҟ ǝ, ҧӡ, . ǝ ҟǝ , ҭ-ҭ, қǝҟǝ ҧҟҧҵǝ. ҧ ҳ ҧ ǝқǝ. ҳǝ ҳҳǝҭқ ҿ ҟǝ ǝқǝ ҳ қǝ ǝқǝ ҟӡ. ǝǝ, ҧ ӡ ҭ ǝқǝ ҵ ҳҭǝ ӡқǝ. ҧҵ, ҳҳǝ, ҧ ǝ, ҧ ǝҵǝ, ҧ ҵ-қ қǝ ҟǝҭ ҳǝ.
- ҭ, қǝқǝ ǝҧ ҽ ҭ ҧ ҭ-ҭ ҵ ǝқǝ ҭǝ. ҭ ҧ ǝқǝ ҧ ҧҵ. ǝ ҧ, ҭ ҩ-ҭ ӡǝ? ҟ ҟ ?
- ҭ ҵ ҭ. ҭ ҳǝ, ǝқǝ ҳǝ ҭҭ ҵ. ҳǝǝ, ҳǝ ҧҵǝҟ, ǝ ҳǝǝ ҳǝ ǝ ǝ. ǝ, ǝ, ҳǝ ҟǝҷ. ҟ ҳǝ ǝ ҭǝ, ҭǝ, ҩǝ ҳǝ. ǝ ǝ, ǝқǝ ǝ ҭ қǝ ҟ. Ҭ-ҭ ҧ ǝӡ ǝҵ. ҳҭ ҳ ҭ ҧ ҟ қǝ ҩҧ ǝ, ҭǝǝ ǝқǝ ҟ. ҟ ǝ ҭǝ ҭ-ҭ ǝ ҟ ҧ ҩҵҟ. ҭ, ҿҩӡ. ҧ ǝқǝ ҭ ӡ қǝ , ҳǝ ҿǝҳǝ ҟ, ҳҭ ǝǝ, ҳ ҟҟ-ҿҟ ǝ ҵҵҕǝ . ҭқǝ ҭҧ ҭ-ҭ ҭǝ ҽ ҳǝ ǝ . ҳҩӡ ǝ ҵҭǝ , ҳҳǝ ҩ ǝ ǝ. ҷ ҧ қǝ ҧ ҟǝ ҭ-ҭ ǝқǝ ҟǝ, ҵҭ ҭ ǝ ҵǝ ҵ, , ҽ ҭ . ҵǝҟ ҧ ҷ ҧ ǝ ҭ-ҭ ҭ, ҭ ҟҵ ҭ ҭ, ҭ, ҟǝ ҭǝ . ǝ, ҵ ҭǝҟǝҩ ҳ ҭ, ҭ ҧ, ǝ ҩ ҧ ҭ ҟǝ, ҳǝ ҽ, ҳǝ ҩ. ǝ ҟǝ қҭǝ ǝ ǝ ҭ . ҧ ҳҭ ҟǝ ҩҧǝқǝ. ҭ ҭ ҕ ҳ, ҳҧ, ҧҟ ҳ ҿ ҧҵ. ǝ ҟ ҭ ӡ ҳ ҳǝ ǝ-ҧ , ҩҧ ҭ.
- ҳҩ қǝ ҧҷǝ 15-16 ҧ ҳҭққ ҟǝ ҩҧ  ҧ- ǝ ǝǝ ǝ . ǝ 34 ǝ ҟǝ ҳ ҵ-ҵ қǝ ҳǝ ǝқǝ ҭǝ. ҩҧ, ӡǝҩ ǝҭ , ҧҟ ҳҧ ҧ ҵ ҵ ӡӡ . ҳǝ , ǝ ҧ ҳǝқǝ ҭҵ ҳǝ ?
- ǝҳǝ, ҵҧ ҟǝ ҩҧ ҧ ҵ ҵ ҭ. ǝӡ ҧ ҩҧ қǝ ҽǝ, ǝҧ ǝҟ ҟ. , ǝǝ ҩҧǝ, ҵ 7-8 қǝ ǝҧҟ. ҽӡǝ ҩҧ ҩҧ. ǝ, ҩǝ, ҭ ҧӡ ҵҩ . ǝ, ǝ ҟ ǝ ҵ-ҵ ҳǝ ҭǝ. ҭ ҩ , ҧ ҿқǝ . ҳ ҽ ǝ. ǝǝ ҧ ǝ ҟ, ҳ ҳҧҵǝ ҭ ҿ. Ҳǝ ӡӡ ҿ. ҭǝ ҳқҭқǝ, ҧҽ ҳҵқǝ, ҳǝӡ ҽӡǝ ҵ ҳǝ. ҭҿ ǝҭǝ қǝ ҭ ǝǝқǝ ҳ. - ҭ ҩҧ қǝӡ ҧ ӡ ҳ ҳҭ ҵǝ ҭ. ҧ ҵ ҳǝ ǝқǝ ҭǝ ҭ ҵ. ҭ ҧҟӡǝ ǝҭ ǝҧ қǝ ҵ ǝ, Ҟ-қ, Ҟ-қ, ҧǝҵ ǝқǝ ҭǝ ҭ. ҭ қǝ ǝ ҭ . ҭ ҽ , ǝҧ, ҧ. ҩ ӡ ҧ ҭ ҵ ҳǝ ǝ ҵҭқǝ ҿ ҵ ҟҵ. ҩ, ҩҧ ǝӡ . ҵǝ ҟ ҳҧ, , қҭқǝ ǝ, ǝ ǝ, ҧ ҵǝ . ҵ ǝǝ ҵҩǝ ҳҭ ҭ, ǝ ҳқ ҟǝ ҭҵ, ҭ ҵ ҭҧ ҳҳ ҽǝ ҿ. ǝ Ҭқǝǝ ҳ ҭǝ. ҭ ǝ , - , ǝҭқǝ ҧ.Ҷ ҳҳǝ, ǝ ҧ ӡ ǝқǝ ҧҵ , ҳǝ ǝ ǝǝ ҧ , ҭ ҩ ҿ ҭқǝ ҧҵ.
- ҭ! Ҳҿǝǝ ǝ ҕ ǝҭ ӡ. ҭ!     

-ҦҲ,
ҧ ǝ ,
ққ , 2007 .